Montovaný Alebo Murovaný Dom?

Montovaný alebo murovaný dom?

Každý, kto sa rozhodol postaviť dom, prechadza dôležitým prvotným rozhodovaním – montovaný alebo murovaný dom? Jednoznačné plusy sú na strane montovaného domu. Montované domy sú menej náročné na dobu výstavby, financie potrebné na stavbu (sú lacnejšie ako murované domy), mesačné náklady sú okolo 70 eur a majú ľahkú konštrukciu…to je len zopár z hlavných výhod.

  • Pevná cena: Konštrukcia a jednotlivé komponenty montovaného domu sa vyrábajú v továrňach a následne sa dovážajú na stavenisko. Pri montovaných domoch teda máte väčšiu istotu, že cena uvedená v zmluve bude dodržaná, aj pretože výstavba prebieha v krátkom časovom horizonte (hrubá stavba trvá približne niekoľko týždňov).
  • Doba výstavby: Postaviť montovaný dom od nás trvá približne 4-5 mesiacov, murované domy využívajú mokré procesy, ktoré majú predpísaný čas schnutia, a to predlžuje priebeh stavebných prác, častokrát dvojnásobne.
  • Priestor: Montované nízkoenergetické domy sú tiež výborná voľba na bývanie z hľadiska potrebného priestoru pre stavbu. Ich najväčšia výhoda je, že pri rovnakej šírke obvodovej steny poskytujú oveľa vyšší stupeň tepelnej izolácie ako murované. Na dosiahnutie potrebného tepelného odporu teda postačia užšie montované steny, čím sa dosiahne vyššia úžitková plocha na rovnako veľkom pôdoryse, obvykle 10 % – 15 %.
Montované domy obvody
  • Úspora nákladov: Za nízkoenergetické domy sa v našich podmienkach považujú objekty, ktorých ročná spotreba tepla na štvorcový meter podlahovej plochy neprekračuje 50 kWh. Naše domy s rekuperáciou spĺňajú normy ultranízkoenergeitckého až pasívneho domu, takže priemerné mesačné náklady na chod domácnosti sú okolo 70 eur (pri murovaných domoch je to až okolo 130-150 eur mesačne! ).