Panely OPS 300

Panely OPS 300 pre nízkoenergetické domy

Panely OPS 300 sendvičovej konštrukcie sú zložené z expandovaného POLYSTYRÉNU (EPS) a drevocementovej dosky KRUPINIT, ktorá tvorí vonkajší obal polystyrénového jadra, zabezpečuje pevnosť panelov, ochranu proti ohňu a mechanickému poškodeniu. Jeho pórovitá štruktúra dobre pohlcuje zvuk a poskytuje výborný podklad pre nanášanie omietok.

POLYSTYRÉN EPS je osvedčená izolačná hmota, ktorá má veľmi nízku hmotnosť a je ľahko spracovateľná. Skladá sa z 98% vzduchu a 2% tvoria zmes látok pentan a styrén, ktoré sa bežne nachádzajú v prírode. Jeho tepelná odolnosť je medzi -180 až 100°C. Medzi ľudmi koluje mýtus, že polystyrén časom mení rozmer (vyparí sa), čo nie je pravda. Pravdou je, že sa zmrští o 0,2-0,4% ešte než opustí výrobnú halu a neskôr tento jav odoznie.

KRUPINIT je drevocementová doska vo svete známa ako Heraklit, ktorá ma vynikajúce tepelno-zvukovo aj protipožiarne vlastnosti.

Jeho hlavné prednosti sú:

 • tepelnoizolačná schopnosť
 • pohlcovanie zvuku
 • požiarna bezpečnosť
 • pevnosť a pružnosť
 • malá hmotnosť
 • výborná priľnavosť a nosnosť omietok
 • dobrá priľnavosť k betónu
 • ľahká spracovateľnosť
 • odolnosť proti drevokaznému hmyzu, hlodavcom a vtákom
 • nepodliehajú poškodeniu mikroorganizmami
 • sú zdravotne nezávadné
 • odolnosť proti vlhkosti a pliesni
 • majú dlhú životnosť
 • rýchla montáž s veľkou variabilitou stavieb
 • šetrí životné prostredie
Heraklit
Heraklit

Jadro panelu z expandovaného polystyrénu hrúbky 200 mm je výborným tepelným izolantom.
Výsledkom je mimoriadne tepelne izolujúci, vysoko mechanicky odolný, zvukovo izolačný a požiarne bezpečný panel. Použitím týchto panelov vytvárame zdravotne a hygienicky nezávadné stavby s dlhou životnosťou.

Panely OPS 300 sa používajú pre stavbu obvodových stien rodinných domov a bytových domov i občianskych stavieb do výšky dvoch podlaží. Dosahujú dvojnásobne väčšie tepelnoizolačné parametre obvodových stien ako klasické materiály, sú preto určené pre stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Stavby sa realizujú stavebným systémom HIPS (Hyper Izolačný Panelový Systém). Je to systém vyvinutý na Slovensku, ktorý využíva pre stavbu obvodových stien práve panely OPS 300 spolu s drevenými hranolmi KVH prierezu 140 x 80 mm, ktoré zabezpečujú nosnosť stien. Hranoly sa pri montáži integrujú do drážok panelov a spájajú sa s nimi pomocou PUR peny.

PUR penou sa spájajú panely s podlahou, aj navzájom nanesením na styčné plochy. Drevené nosníky sa o podklad upevňujú oceľovými kotvami, skrutkami a kovaním. Spojenie stropu a steny sa zabezpečuje vzájomným prepojením drevených stĺpov s drevenou pomúrnicou pomocou skrutiek a oceľových platničiek. Na povrchovú úpravu panelov sa v interiéri používajú sadrokartonové dosky hrúbky 12,5 mm a na strane exteriéru minerálne omietky hrúbky 15 mm.

Technické parametre panelov OPS 300

Rozmery300 x 500 x 2690mm
Hmotnosť70kg
Tepelný odporRmin = 6.0 m2.K/W, (2x viac ako normová hodnota)
Zvuková pohltivosťS omietkou 0.15, bez omietky 0.80
Vzduchová nepriezvučnosť stenyRw = 44dB
Požiarna odolnosť steny120 minút (4x viac ako normová hodnota)
Odolnosť proti nárazuVyhovuje európskym normám
Zdravotné vlastnostiNeobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky
Enviromentálne vlastnostiVýrobný proces, ani likvidácia odpadu z panelov nezaťažuje životné prostredie a výrobný proces je energeticky nenáročný