Nízkoenergetický dom EKOHAUS 90

Výhody nízkoenergetických domov

Stavba domu predstavuje pre človeka jedno z najdôležitejších miľníkov v jeho živote, častokrát sa jedná o najdrahšiu položku, ktorá sa dedí na ďaľšie generácie. Je preto potrebné riadne zvážiť jeho polohu i stavebné materiály, ktoré vplývajú nielen na životnosť domu, ale aj na energetickú náročnosť, tým pádom aj na vašu peňaženku.

Ruka v ruke s úsporou financií ide aj ekologická prospešnosť stavieb, t.j. menšia závislosť na raste cien energií a kratšie vykurovacie obdobie.

Energetická náročnosť budov

Vo všeobecnosti môžeme domy na našom území rozdelit na 3 hlavné skupiny, a to sú klasické domy, nízkoenergetické domy a pasívne domy. Táto klasifikácia vyplýva z výšku spotreby elektrickej energie v kWh, ktoré ovplyvňujú vaše náklady na ohrev vody, vykurovanie domu, pranie a ostatné náležitosti v dome.

Energetickú náročnosť stavby ovplyvňujú aj použité materiály stavby, použitý typ izolácie, tepelné mosty a prítomnosť či neprítomnosť rekuperačnej jednotky v rodinnom dome.

Rozdelenie energetickej náročnosti budov

Okrem vyššie spomenutých troch hlavných skupín domov môžeme stavby rozdeliť aj následovne:

StavbaSpotreba v kWh/m2 za rokSpôsoby dosiahnutia danej spotreby
Klasický dom100 – 300 kWh/m2Neprihliada sa na úsporu energie
Energeticky úsporný domdo 70 kWh/m2– zvýšenie tepelnoizolačných hodnôt obvodových konštrukcií
– úsporné radiátory
– využitie solárnej energie
Nízkoenergetický domdo 50 kWh/m2– kvalitnejšia tepelná izolácia obvodového plášťa
– využitie solárnej energie
– využitie rekuperácie
– využitie nízkoteplotného vykurovania
Pasívny domdo 10kWh/m2– dokonalý tepelnoizolačný obal domu
– vzduchotesnosť obalu domu
– využitie solárnej energie
– kvalitnejšia rekuperácia
Nulový dom0 – 5kWh/m2– dokonalý tepelnoizolačný obal domu
– vzduchotesnosť obalu domu
– využitie solárnej energie
– využitie rekuperácie
– využitie iných zdrojov obnoviteľnej energie (vodné a veterné turbíny)
Plusový domVyprodukuje viac energie ako spotrebujeKvalitnejšie technológie a ich kvantita ako pri nulovom dome
zdroje obnoviteľnej energie

Nízkoenergetický dom je naprojektovaný tak, aby sa pri nej dosiahli čo najnižšie náklady za jeho energetickú prevádzku, dokonca môžme skonštatovať, že oproti klasickému domu má približne o 75 % menšiu spotrebu energie, tým pádom aj nižšie náklady, za čo vám poďakuje aj vaša peňaženka. Nízkoenergetický montovaný dom je postavený výlučne z kvalitných materiálov, využíva alternatívne zdroje energie, ktoré prispievajú k energetickej výhodnosti a úspore stavby oproti klasickým domom.

Energetická trieda A0

Podľa platnej legislatívy musia novostavby od roku 2021 spĺňať energetický certifikát A0. Všetky naše stavby tento štandard spĺňajú. Ako teda zabezpečiť, aby aj Váš dom bol v triede A0?

  • Tvar domu – štvorcovým pôdorys má menšie energetické straty, ako stavby s odlišnými tvarmi, preto na zbytočné vyklenky radšej zabudnite
  • Veľkosť domu – čím je dom väčší, tým je menšia spotreba energie na m2. Zároveň platí, že so zväčšujúcim sa domom zaplatíte za stavbu menej v prepočte eur na m2
  • Orientácia domu – väčšie okná situované na juh prinášajú viac svetla, takže znižujú energiu potrebnú na vykurovanie a osvetlenie miestností
  • Konštrukcia a vonkajší plášť – zateplenie, izolácia strechy a podlahy, kvalitné okná (s trojsklom a dištančným rámikom) a dvere taktieť prispievajú k znižovaniu energetickej náročnosti
  • Vykurovací systém – v našich domov využívame pri 95% stavbách podlahové kúrenie, pokiaľ zákazník obľubuje aj kombináciu s krbom, nie je problém ho naprojektovať
  • Rekuperácia – zabezpečí úsporné a efektívne vetranie v dome, spätne získava teplo vysielané von z domu
  • Energeticky úsporné spotrebiče a osvetlenie
  • Fotovoltické panely – hoci nepokryjú celú spotrebu elektrickej energie, znížia náklady na ohrev vody a vykurovanie (cez letné, slnečné dni sú veľmi efektívne)
  • Obnoviteľné zdroje energie – okrem vyššie spomenutej slnečnej energie máte možnosť využiť aj vodnú, geotermálnu, veternú energiu a biopalivá, vďaka ktorám viete povýšiť váš dom na úroveň pasívneho až nulového domu.
  • Tepelná izolácia – obmedzí tepelné straty, čo oceníte najmä v zimných mesiacoch

Umiestnenie nízkoenergetického domu na pozemku

Nízkoenergetický dom EKOHAUS 82

Veľkú úlohu pri šetrení energií za vykurovanie (niekedy až 15-20%) zohráva aj voľba vhodného pozemku a umiestnenie, orientácia nízkoenergetického domu na ňom. Obytné izby ako spálňa, obývacia izba a detské izby by mali byť orientované na juh, kde je viac svetla, ostatné miestnosti na sever.

Potreba tepla na vykurovanie

Typ stavbykWh/m2 za rok
Starší dom200+
Súčasná novostavba spĺňajúca normy80 – 120
Nízkoenergetický dom15 – 50
Pasívny dom5 – 15
Nulový dom0 – 5

Obalové konštrukcie a izolácia

Výber obalovej konštrukcie a izolácie bude mať vplyv aj na tepelný odpor R a odnotu súčiniteľa prestupu tepla U (W/m2.K), tým pádom aj na spotrebu energie na vykurovanie. Kvalitná izolácia zaistí pre montované domy so základovou doskou čo najnižšie tepelné straty pri rozdiele teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií sa vyjadrujú hodnotou U. Čím hrubšia je tepelnoizolačná vrstva obalových konštrukcií, tým je nižšia hodnota súčiniteľa prechodu tepla. S klesajúcou hodnotou U sa znižuje aj tepelná strata stavebného materiálu.

Panely OPS 300

V našich stavbách využívame na konštrukciu obvodových múrov panely OPS 300, ktoré sú zložené z expandovaného polystyrénu (EPS) a drevocementovej dosky Krupinit, ktorá tvorí vonkajší obal polystyrénového jadra, zabezpečuje pevnosť panelov, ochranu proti ohňu a mechanickému poškodeniu. Výsledkom je mimoriadne tepelne izolujúci, vysoko mechanicky odolný, zvukovo izolačný a požiarne bezpečný panel.

Tieto panely nepotrebujú už žiadne ďaľšie zatepľovanie, tepelný odpor panelu pri hrúbke 300mm Rmin. = 6,3 m2.K/W (2,3x viac ako je norma pre novostavbu) a ľahko sa s nimi stavajú lacné domy na kľúč. Pokiaľ však bývate v severne položených mestách, či v okolí hôr, nie je problém pridať eše jednu vrstvu zateplenia.

Panely OPS 300

Požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U (W/m2K)

Norma STN 73 0540-2Hodnoty pre nízkoenergetický dom
Obvodové múry0,320,25
Strecha0,20,15
Okná1,71,3
Podlahy0,250,18

Zvážte rekuperáciu

Čerstvý vzduch je súčasťou zdravého života, no najmä v zimnom období sa vám vetraním cez okná stratí obrovské množstvo tepla, tým pádom spotrebujete viac energie na opätovné vykúrenie danej miestnosti, či celého domu.

Aby ste zamedzili týmto stratám, rekuperácia je tým správnym riešením. Mnohé jednotky sa dajú kúpiť už od niekoľko stoviek eur, avšak vďaka nej sa priemerne až 70 % tepelnej energie odsávaného vzduchu zachytí a cez túto jednotku sa teplom ohreje nový čerstvý vzduch, takže nemusíte vetrať oknami, privediete čerstvý vzduch, ktorý je už zohriatý. Navyše, vďaka tomu, že vetracie zariadenie privedie toľko vzduchu, koľko je práve potrebné, nemusíte sa báť pliesní a vaše bývanie je tak zdravšie i z tohto hľadiska. Drahšie rekuperačné jednotky dosahujú účinnosť až 90 %, avšak sú skutočne drahšie a ich návratnosť je tak dlhšia.

Výhody a nevýhody nízkoenergetického domu

Aby sme vám zjednoduchšili rozhodovanie, či ísť cestou nízkoenergetického domu alebo klasického, pripravili sme pre vás jednoduchú tabuľku:

VýhodyNevýhody
Nízka spotreba energiePokiaľ zvolíte drahšie technológie, stavba sa predraží
Úspora mesačných nákladovVyššia náročnosť prípravy projektu
Kratšia vykurovacia sezóna
Ochrana proti hluku z okolia
Energetická nezávislosť
Väčšia úžitková plocha
Rýchla výstavba (už do 4-5 mesiacov)
Dlhá životnosť stavby
Cena stavby ako u klasického domu
Zdravšie bývanie
Stavba ekologická pre životné prostredie

Cena nízkoenergetického domu

Ako sme už vyššie v tabzľke spomenuli, už dávno neplatí, že nízkoenergetické domy sú výrazne drahšie ako klasické stavky z tehly alebo Ytongu. Dokonca sa tieto ceny už v posledných rokoch vyrovnali, avšak čo ich cenu môže predražiť je použitá technológie. Tak ako pri každom tovare alebo iných technológiach, aj tie pre stavbu domu nájdete v rôznych cenových hladinách, rôznej kvalite a výkonnosti. Avšak čo nízkoenergetické domy odlišuje od klasických stavieb je ich energetická úspora, čo sa prejaví na vašich mesačných nákladoch, niekedy aj v stovkách eur mesačne.

Ak si neviete rady s voľbou vhodných technológií alebo sa rozhodujete pre stavbu domu, neváhajte nás kontaktovať, staviame najlacnejšie domy na kľúč na Slovensku, alebo si pozrite našu ponuku nízkoenergetických domov.