Alternatívne zdroje energie pre domácnosti

Alternatívne zdroje energie pre domácnosti

Nízkoenergetické domy sú v posledných rokoch jednou z najdostupnejších alternatív, ako si zaobstarať vlastné bývanie. Aj keby sa to nemuselo zdať, dnešné lacné domy na predaj sú vybavené množstvom moderných technológií, medzi ktoré nepochybne patria alternatívne zdroje energie, ktoré dokážu čiastočne či úplne nahradiť tradičné zdroje ako plyn alebo pripojenie k elektrickej energii.

Výhody alternatívnych zdrojov energie

Výhodou alternatívnych zdrojov energie je ich šetrnosť k životnému prostrediu, keďže sa často jedná o prírodné a pomerne jednoducho obnoviteľné zdroje. Rovnako sú výborným riešením v čase rastúcich cien energií, keď ich obstarávacia cena často predstavuje iba zlomok nákladov na tradičné zdroje energie, ak chcete byť nezávislý od ich dodávok alebo v mieste stavby nie sú dostupné.

Aké sú u nás najdostupnejšie alternatívne zdroje energie a čo je k tomu potrebné?

Slnečná energia

Jedná sa o najčastejší a najdostupnejší zdroj obnoviteľnej energie. Slnečnú energiu je dnes možné využívať najmä na ohrev teplej vody a výrobu elektrickej energie. V závislosti od požadovanej funkcie je potrebná inštalácia fotovoltických panelov (výroba elektrickej energie) alebo solárnych panelov (ohrev vody).

Fotovoltaické panely

Použitie týchto zariadení sa nevylučuje, ale práve naopak, je vhodná ich kombinácia. Najvhodnejším miestom pre inštaláciu panelov je strecha domu a to hneď z dvoch dôvodov. Prvým je úspora miesta, keď nezaberú žiadnu pôdu, druhým je dostatočná plocha, ktorá je jedným z určujúcich faktorov pre ich efektivitu. Rozhodujúcim faktorom pre ich efektivitu je však umiestnenie, keď je najvhodnejšie ich orientácia na južnú stranu pod uhlom 30°.

Vodná energia

Vo svete sa jedná o jedno z najrozšírenejších riešení, keď na získavanie vodnej energie je možné použitie ako stojatých zdrojov, tak aj tečúcich. V prípade zaistenia dostatočného prietoku sa jedná o jeden z najstabilnejších zdrojov energie. V našich končinách sa s týmto spôsobom získavania energie stretávame skôr pri rekreačných chatách a nejedná sa o veľmi rozšírený spôsob.

Veterná energia

Malé veterné elektrárne sú veľmi vhodným spôsobom získavania elektrickej energie pre nízkoenergetické domy, prípadne môžu slúžiť aj na ohrev vody. V našich podmienkach sa však nejedná o veľmi rozšírený spôsob získavania energie najmä z dôvodu horšej stability výkonu.

Veterné elektrárne

V rámci Slovenska sú najvhodnejšie lokality pre získavanie energie z vetra:

  • horské oblasti
  • košická a popradská kotlina
  • časť Podunajskej a Záhorskej nížiny.

Biomasa

Systémy na spaľovanie biomasy sú vhodným riešením na ohrev vody a vykurovanie interiéru. V kotle na biomasu dochádza ku spaľovaniu peliet, brikiet či dreva, ktoré sú vyrobené z biologického materiálu rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktorý by často skončil ako odpad, preto sa považuje za uhlíkovo neutrálne palivo. Celý proces spaľovania je riadený automatickou riadiacou jednotkou, vďaka čomu dokáže pracovať efektívne, samostatne a znižovať náklady na vykurovanie.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá predstavujú veľmi efektívne zariadenia, ktoré získavajú teplo z okolitého prostredia (v závislosti od konkrétneho typu zo vzduchu, pôdy alebo vody). Princíp fungovania možno prirovnať k chladničke, keď ku zmene teploty dochádza stlačením chladiva v kompresore, ktoré sa týmto spôsobom zahrieva.

Ako ušetriť energie, elektrinu

Tepelné čerpadlo je tak možné použiť k ohrevu vody a vykurovaniu. Jeho účinnosť závisí od vonkajšej teploty, kde platí vzťah, čím nižšia teplota, tým je čerpadlo menej účinné. Väčšina moderných tepelných čerpadiel je však účinná až do teploty -20°C.

Vždy sa poraďte s oborníkmi

Vhodné alternatívne zdroje energie pre domácnosti odporúčame konzultovať s nezávislým odborníkom. Ich vhodnou kombináciou dokážete z dlhodobého hľadiska dosiahnuť zníženie finančných nákladov, závislosť od fosílnych zdrojov energií a obmedziť svoju uhlíkovú stopu.